6/6
Nationaldagsfirande
Tid: 10:45
Information:
Samling Berget: 10:30
Avmarsch: 10:45
Vi går till: 
General Cederschiöld
I sommarstaden
 Södermanland

Folkets Park:
General Cederschiöld
Satellit
Walking home
Högtidstal fyrfaldigt leve: Fanfar
Sveriges nationalsång
Fanfar
Fanfar
Musik ska byggas...
Fanfar
Fanfar
Fanfar
Fanfar
Under blågul fana

OBS!!  Ta med alla noter det kan bli ändringar!!

Tillbaka