skip to Main Content

Nationaldagen, Tärenäs. Samling Kulturskolan 14.00.

Program: Inmarsch:● Överste Wadner Flagghissning:● Paradmarsch (bara trumpet) Samlingsmusik:● Idas sommarvisa● Fiesta Tropicale● Du kära lille snickerbo● En kväll i juni● Ain’t she sweet● Sveriges flagga● Oh when the Saints● Seventy six trombones● Under blågul fana Ta även med:● Nationalsången● Fanfar

Studenten – samling kulturskolan 11:15

Vi går till:● Studentsången● Oh When the Saints● Tiger Rag Samlingsmusik:● Tiger Rag● Go West● Oh When the Saints● Du käre lille snickerbo● Fiesta Tropicale● Sweet Caroline● Studentsången

Back To Top